Schooltijden


Maandag:
08.30u tot en met 14.00u
Dinsdag:
08.30u tot en met 14.00u
Woensdag: 08.30u tot en met 14.00u
Donderdag: 08.30u tot en met 14.00u
Vrijdag: 08.30u tot en met 14.00u

Alle kinderen blijven over en lunchen op school.

Halen en brengen
Vanaf 15 minuten voor- tot 15 minuten na schooltijd is het plein en schoolgebouw niet toegankelijk voor ouders. Dit om het snel brengen en halen voorspoedig te laten verlopen.

De kinderen gaan in de ochtend -vanaf 08.15u – via verschillende ingangen het plein op en verzamelen op het schoolplein. De leerkrachten halen de kinderen om 08.25u buiten op. Om 14.00u brengen de leerkrachten de kinderen weer naar buiten.

We zetten de voor- en nadelen hiervan op een rijtje.
De voordelen van :
• Het is rustig in de school. De leerkrachten kunnen om 08.30 uur starten met de lessen;
• Er is meer rust voor de kinderen om bij binnenkomst aan hun starttaak te werken;
• De leerkracht hoeft de aandacht bij binnenkomst alleen te verdelen over de leerlingen;
• De kinderen kunnen laten zien hoe zelfstandig ze al zijn. Alle kinderen (ook die van 4 jaar) kunnen
al zelf hun jas ophangen en hun fruit en brood uit de tas pakken
• Voor de kinderen (en ouders) die het afscheid lastig vinden, is het afscheid minder zwaar;
• Ouders geven aan dat het wegbrengen veel rustiger en sneller verloopt.
Het nadeel:
• We missen het contact met jullie
En nu?
Hoewel het rijtje van de voordelen langer is dan dat van het nadeel betekent het niet dat we geen
ouders in de school willen. Het contact met jullie is voor ons waardevol vandaar dat we meerdere keren per jaar een inloopmoment organiseren voor alle groepen. Voor de groepen 1 en 2 is dit moment om de week gepland. Daarnaast hebben we regelmatig ouders nodig bij activiteiten in en om de school en kun je je aansluiten bij de OR of de MR.

Nog kort de afspraken m.b.t. het halen en brengen van de kinderen op een rijtje:
• De leerkracht is er in de ochtend voor de kinderen. Wil je iets bespreken met de
leerkracht maak dan een afspraak, bij voorkeur na schooltijd.
• De leerkracht haalt de kinderen elke ochtend op in de cirkel op het plein en brengt de
kinderen tussen de middag en uit school ook weer terug naar de cirkel.