Schooltijden

Rooster

Vanaf schooljaar 2022/2023 zal op onze school het continurooster worden gehanteerd. De schooltijden worden dan:

Maandag t/m vrijdag

08.30u t/m 14.00u

Alle kinderen blijven over en lunchen op school.

Voor schooljaar 2021/2022 gelden onderstaande schooltijden:

Maandag

08.30u t/m 12.00u en 13.15u t/m 15.30

Dinsdag
08.30u t/m 12.00u en 13.15u t/m 15.30

Woensdag
08.30u t/m 12.00u

Donderdag
08.30u t/m 12.00u en 13.15u t/m 15.30

Vrijdag
08.30u t/m 12.00u

Halen en brengen

Vanaf 15 minuten voor- tot 15 minuten na schooltijd is het plein en schoolgebouw niet toegankelijk voor ouders. Dit om het snel brengen en halen beter te garanderen en eventuele risico’s te beperken.

Halen
In de middagpauze 12.00u en op de ma,di, do (ook) om 15.30u verzamelen kinderen en leerkracht weer in het eigen vak. Van daaruit kunnen ze naar u toe lopen (u blijft wederom buiten het hek) of gaan ze naar de BSO of naar huis. Tussen 15.30 en 15.40 uur kunt u uw kind ophalen.

Brengen
De kinderen gaan in de ochtend -vanaf 08.15u – via verschillende ingangen het plein op en verzamelen in de geschilderde vakken bij die ingang. De leerkracht staat vanaf 08.20 uur ook in het vak van desbetreffende klas, en gaat met de leerlingen naar binnen. U kunt uw kind naar de juiste ingang van het plein brengen tussen 08.15 en 08.25 uur. Uiteraard blijft u niet bij het hek wachten maar loopt u meteen weer door, zodat andere ouders hun kind ook kunnen brengen en er voldoende ruimte is om afstand tot elkaar te kunnen bewaren.

’S Middags kan u uw kind vanaf 13.00u op het schoolplein afzetten. Om 13.10u staat de leerkracht in het vak om de kinderen te verzamelen en mee naar binnen te nemen.

Het brengen en halen van de kinderen blijft zoals we gewend zijn van voor de zomervakantie; . De ouders die hun kind(eren) brengen zetten hen bij het hek af. Ophalen gaat ook zoals voor de zomervakantie; u wacht buiten het hek op uw kind(eren).