Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad (MR)
is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad zijn zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn bij de wet geregeld en staan beschreven in het (G)MR-reglement van het SKOD.

De MR zorgt er onder andere voor dat iedereen in de school in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe kan lichten en desnoods kan verdedigen. Het is de taak van de raad een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.

De GMR oordeelt over de (beleids)voorstellen van het schoolbestuur, over de lijnen die door het bestuur worden uitgezet en over de wijze waarop de lijnen worden uitgevoerd. De GMR informeert de MR over deze zaken. De MR kan op schoolniveau ook zelf met voorstellen komen. Zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn het onderwijskundig beleid, de financiën, het personeelsbeleid, de arbeidsomstandigheden, et cetera.

Wie zitten er in de MR?
Op ‘de lage weide’ bestaat de MR uit 10 personen: 5 ouders en 5 personeelsleden. De ouders worden via verkiezingen gekozen door hun achterban. De zittingstijd is 3 jaar.

Namens het personeel zijn de volgende teamleden in de MR afgevaardigd:

  • Jolanda Meeus
  • Mylon Vonk
  • Romy Luiken
  • Stefanie Lips
  • Susanne Bloem

Namens de ouders zijn de volgende vertegenwoordigers gekozen:

  • Emiel Broeken
  • Lotte van Gils
  • Marnix Thijssen
  • Mariëlle Segers
  • Wilton Diepstraten

Vertegenwoordigers GMR:
Namens de ouders: Mariëlle Segers
Namens het team: Jolanda Meeus

Vergaderdata, notulen en prioritering

De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:

Dinsdag 5 oktober 2021
Maandag 6 december 2021
Donderdag 17 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Donderdag 14 juli 2022

Elke vergadering start om 19.30 uur. Bij een gedeelte van de vergadering is de directeur, Suzanne de Bar, aanwezig. De notulen van de vergaderingen kunt u hier vinden.

Voor het schooljaar 2021-2022 worden een aantal prioriteiten gesteld. Deze gaat de MR in haar nieuwe huishoudelijk reglement opnemen.

Het huishoudelijk reglement van de MR 2021-2022 vindt u hier.

Het jaarverslag van 2021-2022 vindt u hier, zodra dit is gemaakt (start schooljaar 2022-2023).

Voorstellen 

Naam: Jolanda Meeus
Leeftijd: 50 jaar
Gezinssituatie: getrouwd met Peter, zoon Ian (24 jaar), dochter Jessie (22 jaar) en zoon Dave (19 jaar)
Leuk om te weten: onze kinderen hebben ‘vroeger’ ook alle drie op de lage weide gezeten.
Motivatie voor de MR: ik vind het leuk om mee te denken over allerlei schoolse zaken, samen met ouders, personeelsleden en de directie.

Hallo allemaal,
Ik ben Mylon Vonk, ik ben 27 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Zegge. Dit schooljaar werk ik voor het vijfde jaar op de lage weide. Ik heb eerst drie jaar in groep 4 gestaan en ik sta nu voor het tweede jaar in groep 5. Elke dag ga ik met veel plezier naar mijn werk. Het is altijd afwachten hoe de dag loopt en ik vind het heerlijk om elke dag weer met een enthousiaste groep kinderen aan het werk te mogen gaan! Het is mijn derde jaar in de MR. Ik vind het
interessant en waardevol om, samen met ouders en andere collega’s, mee te denken over wat goed gaat op de lage weide en wat we eventueel nog anders zouden kunnen doen.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Romy Luiken, ik ben 23 jaar oud en woon in Made. Sinds twee jaar ben ik werkzaam op de lage weide. Met veel plezier geef ik les aan groep 7. Ik denk graag mee over ontwikkelingen in en rondom de school, dat is dan ook waarom ik me heb aangemeld voor de MR. Ik kijk ernaar uit om hier samen mooie stappen in te gaan zetten.
Groetjes, Romy

Mijn naam is Stefanie Lips en ben 32 jaar. Samen met mijn man, Joep, en twee dochters, Olivia en Juliette, woon ik in Made. Ik ben leerkracht van groep 7 en doe mijn werk met heel veel plezier. Zelf heb ik ook op ‘de lage weide’ gezeten. Erg leuk om met mensen samen te werken waar ik vroeger les van heb gehad. Ik voel mij erg betrokken bij school en heb daardoor gekozen om deel te nemen aan de MR. Graag wil ik samen blijven bouwen aan een mooie school, zodat iedereen met een warm gevoel terugdenkt aan zijn of haar basisschool periode.

Susanne Bloem. Ik ben 48 jaar. Ik woon samen met mijn dochter van 17 in Teteringen. Sinds een aantal jaar weer samen met mijn jeugdliefde. Hij woont nog met zijn dochters (18 en 13) in Roosendaal, maar we hopen in de toekomst samen een fijne plek te vinden. Ik ben 25 jaar werkzaam bij SKOD, waarvan de laatste 6 bij basisschool ‘de lage weide’. Ik ondersteun dit jaar bij de groepen 7 en 8. Meedenken en betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen en lopende zaken vind ik erg belangrijk, vandaar dat ik mij heb aangesloten bij de MR.

Mijn naam is Emiel Broeken, ik ben getrouwd met Daniëlle en vader van Mees (6 jaar) en Sofie (4 jaar).
Zowel Daniëlle als ik hebben onze basisschooltijd op ‘de lage weide’ doorgebracht. Aangezien ik graag iets wil betekenen voor de school van onze kinderen heb ik ervoor gekozen om dit te doen door in de MR plaats te nemen. Ik vind het belangrijk om bij te kunnen dragen aan de toekomst van onze kinderen op deze school, waar ze samen met jullie kinderen de beste kansen krijgen in deze belangrijke periode van hun leven. Mochten er zaken zijn waarin wij als MR iets voor jullie kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

Naam: Lotte van Gils
Leeftijd: 36 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Patrick, zoon Niek (groep 6) en dochter Juul (groep 2)
Leuk om te weten: Maak graag muziek (speel dwarsfluit), wandel graag met de hond, lees graag een boek
Motivatie voor de MR: Ik ben praktisch, realistisch en positief kritisch ingesteld, zoek graag naar oplossingen, ben laagdrempelig te benaderen en neem dan ook graag meningen van andere ouders mee om op die manier de ‘achterban’ te vertegenwoordigen binnen de MR. Ik hoop op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en zorg te dragen voor een goed/ beter leerklimaat, zodat onze kinderen, net als ik, goede herinneringen hebben aan ‘de lage weide’.

Mijn naam is Marnix Thijssen. 32 jaar. Getrouwd met Eva en samen hebben we twee kinderen. Rein (2016, groep 1/2E) en Esmee (2020). Zelf heb ik mijn hele basisschoolperiode doorgebracht op De Lage Weide waardoor deze school zeker niet onbekend voor mij is. Rein is inmiddels de 3e generatie die naar ‘de lage weide’ gaat. In mijn vrije tijd klus ik graag rondom het huis, sport ik veel (fietsen, hardlopen, bootcamp en schaatsen) en doe ik graag leuke dingen met het gezin. De reden waarom ik graag onderdeel wilde worden van de medezeggenschapsraad is omdat ik graag betrokken wil zijn bij de gang van zaken op de school en hierover wil meedenken. Door te weten wat er speelt kan ik zorgen dat de stem van de ouders goed vertegenwoordigd wordt in de school. Dit wil ik doen op een kritische maar altijd oplossingsgerichte, opbouwende en sociaal betrokken manier.

Mariëlle Segers – van Dongen. Ik ben 38 jaar, Erwin en ik hebben samen drie kinderen op ‘de lage weide’. Kai (7 jaar), Mesa (6 jaar) en Joli (4 jaar). Zelf heb ik ook op ‘de lage weide’ gezeten en mede daardoor voel ik affiniteit met de school. Als moeder van drie kinderen doe ik graag iets terug voor de school vandaar dat ik heb gekozen om in de MR deel te nemen. Mochten jullie vragen en of opmerkingen hebben dan kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.

Naam : Wilton Diepstraten
Leeftijd : 48 jaar
Gezinssituatie : Getrouwd, vader van twee kinderen
Leuk om te weten : Enthousiaste ondernemer
Motivatie voor de MR : Ik ben een betrokken vader en denk graag mee in het belang van alle ouders en de organisatie. Door zaken praktisch en rationeel te bekijken moet het mogelijk zijn om alle belangen goed te kunnen vertegenwoordigen. Daarbij ben ik van mening dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan een prettige leeromgeving voor alle kinderen.

Heeft u vragen?
Als u vragen, opmerkingen, informatie, praktische tips of problemen heeft waarbij de MR een rol kan spelen, neem dan contact met hen op. Dit kan via het postvak van de MR dat u in de school bij de postvakjes van de leerkrachten kunt vinden. Ook kunt u de MR-leden persoonlijk benaderen of via hun e-mailadres: mr.lageweide@skod.org