Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad (MR)
is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad zijn zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn bij de wet geregeld en staan beschreven in het (G)MR-reglement van het SKOD.

De MR zorgt er onder andere voor dat iedereen in de school in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe kan lichten en desnoods kan verdedigen. Het is de taak van de raad een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.

De GMR oordeelt over de (beleids)voorstellen van het schoolbestuur, over de lijnen die door het bestuur worden uitgezet en over de wijze waarop de lijnen worden uitgevoerd. De GMR informeert de MR over deze zaken. De MR kan op schoolniveau ook zelf met voorstellen komen. Zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn het onderwijskundig beleid, de financiën, het personeelsbeleid, de arbeidsomstandigheden, et cetera.

Wie zitten er in de MR?
Op ‘de lage weide’ bestaat de MR uit 10 personen: 5 ouders en 5 personeelsleden. De ouders worden via verkiezingen gekozen door hun achterban. De zittingstijd is 3 jaar.

Namens de ouders zijn de volgende vertegenwoordigers gekozen:

 • Elwin Arens
 • Wilton Diepstraten
 • Lotte van Gils
 • Monique van Lieverloo
 • Marnix Thijssen

Namens het personeel zijn de volgende teamleden in de MR afgevaardigd:

 • Susanne Bloem
 • Sanne van Leijsen
 • Stefanie Lips
 • Romy Luiken
 • Jolanda Meeus

Vertegenwoordigers GMR:
Namens de ouders: Lotte van Gils
Namens het team: Jolanda Meeus

Vergaderdata en notulen

De data van de MR-vergaderingen van schooljaar 2023/2024 zijn:

 • 20 september 2023
 • 28 november 2023
 • 8 februari 2024
 • 18 maart 2024
 • 11 april 2024
 • 11 juni 2024

Elke vergadering start om 19.00 uur. Bij een gedeelte van de vergadering is de directeur, Suzanne de Bar, aanwezig.

Mocht een ouder een deel van de vergadering willen bijwonen als toehoorder, kan dit minimaal 10 dagen voor de datum van de vergadering doorgegeven worden via het mailadres van de MR: mrdelageweide@skod.org.

De notulen van de vergaderingen kunt u hier vinden.

Het huishoudelijk reglement van de MR vindt u hier.

Het jaarverslag van 2021-2022 vindt u hier, zodra dit is gemaakt (start schooljaar 2022-2023).

Voorstellen

Elwin Arens: Graag zet ik mij in voor de MR. Als vader van twee mooie meiden (Kata Lynn – groep 4) en (Lily Ann – groep 7) zet ik me graag in om ze de best mogelijke toekomst te bieden. In mijn vrije tijd ben ik hockeytrainer van de kleinste dame en hockeycoach van de grootste. Overdag werk ik als sales director bij Volvo Financial Services, zeg maar de bank van Volvo Trucks, Bus en Constructie Equipment. We spenderen ontzettend veel tijd aan onze kernwaarden veiligheid en milieu om een betere toekomst te creëren voor onze kinderen. Graag zou ik dit ook doen bij De Lage Weide in ons mooie dorp om samen deze toekomst voor onze kids te realiseren.

Naam : Wilton Diepstraten
Leeftijd : 48 jaar
Gezinssituatie : Getrouwd, vader van twee kinderen
Leuk om te weten : Enthousiaste ondernemer
Motivatie voor de MR : Ik ben een betrokken vader en denk graag mee in het belang van alle ouders en de organisatie. Door zaken praktisch en rationeel te bekijken moet het mogelijk zijn om alle belangen goed te kunnen vertegenwoordigen. Daarbij ben ik van mening dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan een prettige leeromgeving voor alle kinderen.

Naam: Lotte van Gils
Leeftijd: 36 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Patrick, zoon Niek (groep 7) en dochter Juul (groep 3)
Leuk om te weten: Maak graag muziek (speel dwarsfluit), wandel graag met de hond, lees graag een boek
Motivatie voor de MR: Ik ben praktisch, realistisch en positief kritisch ingesteld, zoek graag naar oplossingen, ben laagdrempelig te benaderen en neem dan ook graag meningen van andere ouders mee om op die manier de ‘achterban’ te vertegenwoordigen binnen de MR. Ik hoop op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en zorg te dragen voor een goed/ beter leerklimaat, zodat onze kinderen, net als ik, goede herinneringen hebben aan ‘de lage weide’.

Monique van Lieverloo, 38 jaar, getrouwd met Joris en moeder van 3 prachtige meiden: Kiki (6), Jill (5) & Fleur (1). Mijn grootste passie is reizen, om te ontspannen ga ik graag hardlopen en ik hou van uitgebreid koken. Ik werk voor ABAB accountants als business development manager Agri & Food met focus op innovaties voor ondernemers. Hiervoor ben ik 12 jaar actief geweest als regiomanager voor een brancheorganisatie. Het beoordelen van beleidsstukken, creëren van draagvlak en adviseren van diverse stakeholders is mij dan ook niet onbekend. Ik wil als ouder mee kunnen praten over de ontwikkeling van mijn kinderen. Door deel uit te maken van de medezeggenschapsraad, kan ik over het beleid van de school meepraten en er, ook voor andere ouders, voor zorgen dat de school van hun kinderen een fijne plek is waar ze elke dag naartoe gaan. Ik ben daarnaast een echte verbinder en durf kritisch te zijn. Maar nog veel belangrijker, ik denk vooral in kansen en mogelijkheden. Vanuit deze basis wil ik graag namens alle ouders mijn steentje bijdragen voor een goede kwaliteit van het onderwijs op De Lage Weide.

Marnix Thijssen. 33 jaar. Getrouwd met Eva en samen hebben we twee kinderen. Rein (2016, groep 3) en Esmee (2020). Zelf heb ik mijn hele basisschoolperiode doorgebracht op De Lage Weide waardoor deze school zeker niet onbekend voor mij is. Rein is inmiddels de 3e generatie die naar ‘de lage weide’ gaat. In mijn vrije tijd klus ik graag rondom het huis, sport ik veel (fietsen, hardlopen, bootcamp en schaatsen) en doe ik graag leuke dingen met het gezin. De reden waarom ik graag onderdeel wilde worden van de medezeggenschapsraad is omdat ik graag betrokken wil zijn bij de gang van zaken op de school en hierover wil meedenken. Door te weten wat er speelt kan ik zorgen dat de stem van de ouders goed vertegenwoordigd wordt in de school. Dit wil ik doen op een kritische maar altijd oplossingsgerichte, opbouwende en sociaal betrokken manier.

Susanne Bloem. Ik ben 48 jaar. Ik woon samen met mijn dochter van 17 in Teteringen. Sinds een aantal jaar weer samen met mijn jeugdliefde. Hij woont nog met zijn dochters (18 en 13) in Roosendaal, maar we hopen in de toekomst samen een fijne plek te vinden. Ik ben 25 jaar werkzaam bij SKOD, waarvan de laatste 6 bij basisschool ‘de lage weide’. Ik ondersteun dit jaar bij diverse groepen op ‘de lage weide’. Meedenken en betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen en lopende zaken vind ik erg belangrijk, vandaar dat ik mij heb aangesloten bij de MR.

Sanne van Leijsen, ik ben 24 jaar oud en woon in Made. Ik geef met veel plezier les aan groep 1/2. In mijn vrije tijd geef ik toneelles aan kinderen van 8 tot 12 jaar, sport ik graag en doe ik leuke dingen met mijn vrienden. Een school die zich blijft ontwikkelen en meegroeit met nieuwe kennis vind ik erg belangrijk, vandaar dat ik mij heb aangesloten bij de MR.

Stefanie Lips
Leeftijd: 34 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Joep, dochter Olivia (4 jaar) en dochter Juliette (2 jaar).
Leuk om te weten: Vroeger heb ik op basisschool ‘de lage weide’ gezeten. Ik heb een fijne basisschooltijd gehad en mede daardoor heb ik gekozen om voor de klas te gaan staan.
Motivatie voor de MR: Graag wil ik zorgdragen voor een fijne basisschooltijd voor iedere leerling. Daarom wil ik graag meedenken en betrokken zijn bij allerlei schoolse zaken.

Romy Luiken, ik ben 23 jaar oud en woon in Made. Sinds twee jaar ben ik werkzaam op de lage weide. Met veel plezier geef ik les aan groep 3. Ik denk graag mee over ontwikkelingen in en rondom de school, dat is dan ook waarom ik me heb aangemeld voor de MR. Ik kijk ernaar uit om hier samen mooie stappen in te gaan zetten.

Naam: Jolanda Meeus
Leeftijd: 50 jaar
Gezinssituatie: getrouwd met Peter, zoon Ian (25 jaar), dochter Jessie (23 jaar) en zoon Dave (20 jaar)
Leuk om te weten: onze kinderen hebben ‘vroeger’ ook alle drie op de lage weide gezeten.
Motivatie voor de MR: ik vind het leuk om mee te denken over allerlei schoolse zaken, samen met ouders, personeelsleden en de directie.

Heeft u vragen?
Als u vragen, opmerkingen, informatie, praktische tips of problemen heeft waarbij de MR een rol kan spelen, neem dan contact met hen op. Dit kan via het postvak van de MR dat u in de school bij de postvakjes van de leerkrachten kunt vinden. Ook kunt u de MR-leden persoonlijk benaderen of via hun e-mailadres: mr.lageweide@skod.org