Visie

De Lage Weide… waar uw kind met veel plezier naar school gaat.

Visie

Betrokkenheid

Wij zijn betrokken bij onze omgeving. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er speelt, thuis, op school en in onze schoolomgeving. Daarom tonen wij oprechte interesse in elkaar en hebben wij aandacht voor elkaars opvattingen en waarden. Middels de driehoek school-ouders-leerling, bieden wij de kinderen een basis van vertrouwen en verbondenheid. Wij laten de kinderen meedenken én beslissen zodat zij betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling en leerproces. Wij prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen door een rijke leeromgeving te creëren. Hierdoor raken zij geïnteresseerd en gemotiveerd om te leren en leggen wij een mooie basis voor hun toekomst! Samen bereiken wij meer!

Groei

In de groei van peuter tot zelfverzekerde groep 8-leerling gebeurt er ongelofelijk veel. Kinderen worden letterlijk én op persoonlijk vlak groter. Wij bieden een kansrijke ontwikkeling voor iedereen. Dit doen wij door aan te sluiten bij de leerbehoeften, door iedereen de kans te geven om zichzelf te ontwikkelen en zijn/ haar persoonlijke talenten te ontdekken. Dit stimuleren wij door ons onderwijs doelgericht af te stemmen, te differentiëren en activerende werkvormen in te zetten. Wij spelen in op verschillen in een goed leerklimaat. Onze focus ligt hierbij op het proces en de ontwikkeling van kinderen. Wij waarborgen continuïteit middels een doorgaande leerlijn; de overgangen van de ene groep naar de andere zijn vloeiend.

Kwaliteit

Wij hebben de kwaliteit van ons onderwijs hoog in het vaandel staan. Goed onderwijs, goed organiseren en goed personeel staan daarbij centraal. In onze professionele cultuur is eigenaarschap dé basis; iedereen draagt bij aan – en is verantwoordelijk voor – de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen doet ertoe en wordt gemotiveerd om zijn/haar talenten in te zetten, te ontwikkelen en om verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen wij door het samen uitdragen van onze visie in een goed pedagogisch klimaat. Wij zien elkaar en nemen elkaar serieus. Er heerst een goede werksfeer in een structuur van rust met duidelijke afspraken. Onze ambities monitoren en borgen wij door het cyclisch analyseren en evalueren van ons onderwijs.

Verantwoordelijkheid

Wij maken de kinderen bewust van hun eigen handelen en gedrag. Ze leren voor hun eigen toekomst. Dat inzicht vergroot de zelfstandigheid van onze kinderen. Wij willen het maximale uit de kinderen halen. Dat doen wij door hen positief te benaderen; wat gaat er goed? En van daaruit bouwen wij verder. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen persoonlijk leiderschap tonen en een zelfstandige, kritische houding ontwikkelen. Ze zijn in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Ouders en school zijn partners in opvoeding. Zij zorgen voor een open communicatie. Kinderen, ouders en het team hebben respect voor elkaar.