Vakantierooster ‘de lage weide’

Vakantierooster 2022-2023

Studiedag
donderdag 6 oktober 2022 (alle leerlingen vrij)

Herfstvakantie
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022

Studiedag
dinsdag 6 december 2022 (alle leerlingen vrij)

Kerstvakantie
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Studiedag
woensdag 15 februari 2023 (alle leerlingen vrij)

Carnavalsvakantie
maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023

Studiedag
maandag 27 maart 2023 (alle leerlingen vrij)

Tweede paasdag
maandag 10 april 2023

Meivakantie
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag
maandag 29 mei 2023

Studiedag
vrijdag 23 juni 2023 (alle leerlingen vrij)

Zomervakantie 2023
17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

Voor verlof kunt u op school een verlofaanvraag indienen middels het aanvraagformulier. Deze kunt u op school, bij de administratie, ophalen of downloaden op onze website onder het kopje: verlof aanvragen (link naar het kopje)