Vakantierooster ‘de lage weide’

Vakantierooster 2023-2024

Studiedag
vrijdag 29 september 2023 (alle leerlingen vrij)

Herfstvakantie
maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2023

Studiedag
maandag 23 oktober 2023 (alle leerlingen vrij)

Studiedag
woensdag 6 december 2023 (alle leerlingen vrij)

Kerstvakantie
maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Studiedag
dinsdag 23 januari 2024 (alle leerlingen vrij)

Voorjaarsvakantie
maandag 12 t/m vrijdag 16 februari 2024
Let op: vrijdag 9 februari zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij.

Studiedag
vrijdag 29 maart 2024 (alle leerlingen vrij)

Tweede Paasdag
1 april 2024

Meivakantie
maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2024

Hemelvaart
donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag
maandag 20 mei 2024

Studiedag
donderdag 27 juni 2024 (alle leerlingen vrij)

Zomervakantie 2024
maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024
Let op: vrijdag 5 juli zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij.

Voor verlof kunt u op school een verlofaanvraag indienen middels het aanvraagformulier. Deze kunt u op school, bij de administratie, ophalen of downloaden op onze website onder het kopje: verlof aanvragen.