Basisschool ”de lage weide”

Op “de lage weide” gaat er heel veel goed en van dat goede kunnen we heel veel toeschrijven aan onszelf. Wat nog niet zo goed gaat vraagt om verbetering en ook die kunnen we voor een deel toeschrijven naar onszelf.

Hoe zou je “de lage weide” kunnen omschrijven?

Centraal staat de zonnebloem. Daar hebben we 3 omgangsregels aan verbonden:

 • We helpen elkaar
 • We zorgen voor onszelf
 • We zijn zuinig op onze materialen.

We zijn een adaptieve school en kijken daarbij naar de behoeften van de leerlingen, zorgen voor een positief pedagogisch klimaat waarin de leerkracht de leerlingen aanstuurt. Aspecten die daarbij belangrijk zijn en aan bod komen:

 • rust in de school, veiligheid, streven naar goed gedrag
 • aandacht voor het welbevinden van de kinderen en een goede relatie met hen en hun ouders.
 • zelfvertrouwen geven en een gevoel van competentie, uitdagen en ondersteunen
 • differentiatie in de instructie, omgaan met verschillen
 • interesse in het kind (interactie)
 • het kind laten groeien in zijn ontwikkeling (kennis, sociaal, creatief, zelfredzaamheid)
 • een goed klassenmanagement
 • naast de algemene doelen zijn er aangepaste doelen voor individuele leerlingen
 • we willen minimaal onze kwaliteit(en) vasthouden en nog liever verbeteren.

Binnen welke kaders werken we?

 • we hebben een prachtig uitnodigend gebouw met veel mogelijkheden
 • we hebben een groot team van zo’n 34 collega’s met veel kwaliteiten
 • de school biedt de gelegenheid aan leerkrachten die dat aangeven om zich te scholen
 • er is flink geïnvesteerd in zorg: interne begeleiding, remedial teaching en netwerken
 • het adaptief proces is verder gestructureerd en geborgd
 • er zijn protocollen voor allerlei zaken gebundeld in een vademecum