Ouderraad

De ouders/verzorgers van de kinderen die op onze school zitten, kunnen lid worden van de oudervereniging. Hiervoor wordt elk schooljaar een bedrag als contributie gevraagd aan de ouders. De bijdrage wordt geïnd en beheerd door de oudervereniging.

Het is natuurlijk zeer wenselijk dat alle kinderen aan alle activiteiten kunnen deelnemen, daarom vertrouwen wij erop dat alle ouders hun bijdrage willen betalen. Deze bijdrage is echter vrijwillig, voor informatie hierover verwijzen wij u graag naar de brief van het ministerie van OCW. Wij wijzen u tevens op de mogelijkheid van financiële ondersteuning door Stichting Leergeld.

Van deze ouderbijdrage worden veel activiteiten en excursies gefinancierd zoals:

Excursies

 • Dierentuin (gr. 3)
 • Dippiedoe (gr. 4)
 • Nemo (gr. 5)
 • Pré historisch museum (gr6)
 • Survival (gr.7)
 • Musical (gr.8)

Feesten

 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Carnaval
 • Pasen
 • Sportdag
 • Schoolfeest
 • Culturele activiteiten.

De oudervereniging doet moeite om met de middelen die hen ten dienste staan het programma voor de kinderen te bekostigen. Meestal lukt dat ook, omdat nagenoeg alle ouders lid worden en hun jaarlijkse, vrijwillige bijdrage betalen. De bijdrage is vastgesteld op €27,50 per kind per jaar.

U kunt erop rekenen dat de oudervereniging de deelname aan de verschillende festiviteiten voor alle kinderen mogelijk wil houden. Alleen voor het schoolkamp van groep 8 wordt lopende het jaar een bijdrage gevraagd.

U krijgt tijdens het schooljaar een acceptgirokaart om uw ouderbijdrage te voldoen.

De oudervereniging bestaat uit minimaal 9 en maximaal 15 leden. Nieuwe leden worden door de ouders gekozen.

De bijeenkomsten van de Ouderraad zijn openbaar. De data staan op de kalender van Mijnschoolinfo.

U kunt de leden van de ouderraad via de mail bereiken: ordelageweide@skod.org

Downloaden (PDF, 160KB)