Logo

We hebben gekozen voor de drie geometrische figuren van rechthoek, cirkel en driehoek, omdat dit basisvormen zijn waarmee gebouwd wordt. Ook kinderen maken bij hun spel- en constructie- activiteiten vaak van deze drie vormen gebruik. Bij ons basisonderwijs willen wij die vergelijking met het bouwen doortrekken in die zin dat wij mee willen vormen “bouwen” aan kinderen.

De cirkel staat voor het harmonische, alle aspecten van de mens optimaal ontwikkeld en in harmonie met elkaar en met de omgeving. De gesloten cirkel staat tevens voor de ononderbroken ontwikkeling, zonder grote overgangen die de ontwikkeling kunnen stagneren of verstoren. De cirkel wil ook uitdrukken de cyclische voortgang van de traditie. Het doorgeven van kennis en vaardigheden, normen en waarden van generatie op generatie een voortdurend proces dat begon met een gebaar en mondelinge overlevering via het geschrevene naar de huidige elektronische snelweg. In dat proces van doorgeven van de traditie speelt het onderwijs een belangrijke rol.

Ondanks de centrale betekenis van de cirkel, breekt de driehoek daar toch uit. Dat uitbreken symboliseert het dynamische proces wat onderwijs ook is. Het is geen “pas op de plaats” maar het is vooruitgang. Het is niet alleen “de traditie doorgeven” maar ze ook becommentariëren en kritisch volgen. Vandaar de dynamiek van de driehoek; wortelend in het centrum van de veilige cirkel breekt hij uit, de maatschappij in.

De rechthoek tenslotte geeft aan het geheel basis en evenwicht. Zoals de basisschool fundament legt voor het verdere leven.