Hoofdluiscontrole

Waarom hoofdluiscontrole op onze school?
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen. Hoofdluis verspreidt zich razendsnel. Dus hoe eerder we er bij zijn, hoe kleiner de kans is dat het probleem zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. De doelstelling is het terugbrengen van het aantal hoofdluisbesmettingen op onze school en het hoofdluisprobleem beheersbaar maken en houden op onze school.

Lees hier het nieuwe protocol hoofdluiscontrole.

  • Wanneer zijn de hoofdluiscontroles?
    Op woensdag na elke schoolvakantie (van minimaal 1 week). U ontvangt via MijnSchoolinfo nog een waarschuwing.
  • Wanneer bij uw kind hoofdluis wordt aangetroffen, neemt iemand van de werkgroep diezelfde dag contact met u op.
  • Mocht er hoofdluis worden geconstateerd dan vindt na 2 weken na controle in betreffende groep een hercontrole plaats.

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen u vooraf thuis uw kind te controleren op hoofdluis, de controle op school moet u zien als na-controle. Met dit bewustwordingsproces en actieve benadering van en door ouders wordt met structurele hoofdluiscontrole het probleem hopelijk meer beheersbaar.

Meer weten over hoofdluis?
Lees hier de brochure van GGD: luis in het haar? Kammen maar!