Betrokken ouders

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en hun school. Als ouder mag u van ‘de lage weide’ bepaalde zaken verwachten. Denk aan duidelijke informatie over het lesprogramma, een goede sfeer en leeromgeving die bijdraagt aan de (sociale) ontwikkeling van uw kind(eren).

Als school hebben wij ook bepaalde verwachtingen van u als ouder. Zo rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid bij de school en de ontwikkeling van uw kind(eren).

Ongeveer 4 keer per jaar komt de klankbordbroep bijeen en gaan leerkrachten en ouders in gesprek over bijvoorbeeld de gesprekkencyclus, het introductieprogramma van het nieuwe schooljaar en de informatiebijeenkomsten van de verschillende klassen. De klankbordgroep bespreekt verbeterpunten om ouderbetrokkenheid te laten groeien.

Jaarlijks wordt een gesprekkencyclus opgesteld. Deze cyclus geeft helderheid over de vastgestelde gespreksmomenten tussen school en ouders (kinderen) (link gesprekkencyclus 2018/2019)

In het schooljaar 2015/2016 is de klankbordgroep ouderbetrokkenheid 3.0 gestart. In de presentatie is uitgelegd wat ouderbetrokkenheid 3.0 op de lage weide inhoudt en hoe de school hier samen met de ouders verder in gaat ontwikkelen. Link naar PowerPoint ouderbetrokkenheid

Wilt u meer weten over ouderbetrokkenheid 3.0? Neem dan het communicatieplan door.