Anti-pestprotocol

Op ‘de lage weide’ streven we ernaar de kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. Het sociaal-emotioneel leren heeft een hoge prioriteit op onze school en door een preventieve aanpak werken wij continu aan een veilige, sterke en positieve groep.

Helaas kan het in een enkel geval toch gebeuren dat een kind door andere kinderen wordt gepest. Om te voorkomen dat kinderen in de knoop komen met zichzelf en hun schoolomgeving, nemen wij elk signaal van pesten serieus. Leerlingen, leerkrachten en ouders moeten alert zijn op het tijdig herkennen van pestgedrag. Daarbij is het van belang om elkaar te informeren. Indien pestgedrag optreedt, moeten leerkrachten en ouders samenwerken en actie ondernemen tegen dit gedrag. Het anti-pestprotocol dat wij hebben opgesteld, heeft als doel het pesten te minimaliseren. Hiermee willen we het geluk, welzijn en de toekomstverwachtingen van alle kinderen optimaliseren. Het is daarbij gewenst dat alle betrokken partijen hiervoor zo goed mogelijk samenwerken.

Om het protocol in te zien, kunt u klikken op deze link.