Ouderbetrokkenheid 3.0

 

Wij hebben als werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 een presentatie gemaakt, die aangeeft wat ouderbetrokkenheid inhoudt op "de lage weide" voor zowel ouders als leerkrachten.

U kunt de presentatie downloaden met de link hieronder.

Presentatie Ouderbetrokkenheid 3.0

 

Een van de initiatieven van de werkgroep Ouderbetrokkenheid 3.0 is het opstellen van een communicatieplan.

Wanneer u op de link hieronder klikt kunt u het downloaden.

Communicatieplan 2016.

  

De werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 heeft zich verder nadrukkelijk gebogen over de contacten tussen ouders en school.

Daarvoor hebben wij een overzicht gemaakt, dat we als gesprekkencyclus met behulp van de onderstaande link aan u presenteren.

Gesprekkencyclus 2016 - 2017

 

In schooljaar 2015-2016 heeft de MR als een van de speerpunten het omgaan met socoal media onder de aandacht gebracht. Er is een bijeenkomst georganiseerd over dit thema, waarbij diverse zaken aan de orde zijn geweest. Hieronder kunt u verschillende artikelen terugvinden die betrekking hebben op dit thema.

Informatie over de bijeenkomst op "de lage weide"  op dinsdagavond 19 april 2016

Bronnenlijst voor ouders onderbouw

Een goed gesprek over social media

Whatshappy

Instagrap

Beeldschermtijd 0 - 5 jaar

Smartphones 9 - 12 jaar

(Digitaal) pesten