medezeggenschapsraad agenda en verslagen

 

Hoe vaak komt de MR bij elkaar?
De MR vergadert 6 a 7 keer verspreidt over het schooljaar. Verscheidene onderwerpen komen hierbij aan bod; zoals het school- en leefklimaat, educatieve ontwikkelingen, taakbeleid.
Klik hier voor de vergaderdata. 

Notulen MR vergaderingen
De MR zal de meest recente goedgekeurde notulen op deze website plaatsen. Wilt u de notulen lezen? Klik dan op de link op onderstaande vergaderdat

Schooljaar 2014-2015:
Voor de laatste goedgekeurde notulen van de MR vergadering van

- 18 september 2014:   klik hier
- 5 november 2014 =    cursus MR leden
- 9 december 2014 :     klik hier
- 5 februari 2015 :        klik hier
- 8 april 2015:              klik hier
-19 mei 2015:              klik hier
-24 juni 2015               volgt nog

Schooljaar 2013-2014:

- van 25 juni 2014  klik hier

- van 14 mei 2014  klik hier

- van 10 april 2014 klik hier

- van 4 februari 2014  klik hier


Agendapunten MR vergaderingen
Heeft u zelf een onderwerp wat u behandeld wilt zien? Laat het ons weten! Stuur ons een e-mail, naar mr@delageweide.nl.