schoolcontactpersoon

Een klacht zien wij als een kans om ons handelen en onze werkwijze in positieve zin te ontwikkelen. Daarom vinden wij het van belang dat klachten (kritische kanttekeningen) bij de juiste persoon geuit worden. In bijna alle gevallen kunt u met uw klacht op school terecht: bij de leerkracht van uw kind, bij de directie of bij het ondersteunend personeel, al naar gelang de inhoud van uw klacht.
In bepaalde gevallen ligt het gevoelig om iemand rechtstreeks aan te spreken. Soms is het ook niet helemaal duidelijk wie u het beste zou kunnen aanspreken. In dergelijke situaties kunt u terecht bij de interne contactpersoon voor advies. 
In een enkel geval komt het voor dat de klacht niet de school of het personeel betreft. Vaak kan in dergelijke situaties de contactpersoon  u adviseren. Ook komt het voor dat de klacht zo ernstig is dat deze niet door school naar tevredenheid kan worden opgelost. De contactpersoon kan dan op uw verzoek zorg dragen voor de eerste opvang en u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van het bestuur. UHet betreft dan bijvoorbeeld klachten of vermoedens van machtsmisbruik, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld.
 
De contactpersonen voor onze school:
Mevr. C. Abbenhuis  (juffrouw Cary)
Mevr. C. van Oosterhout  (juffrouw Carin)
 
Voor alle overige klachten is een lid van de directie de contactpersoon.
 
Het bestuur van SKOD 
Het bestuur van SKOD kan na overleg met de klager de klacht zelf afhandelen of zij kan de indiener van de klacht verwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. 
Het secretariaatsadres is: Postbus 23, 4920 AA Made, tel.: 0162 – 68 49 90.