Klachtenregeling

De klachtenregeling van SKOD is bedoeld voor klachten van en over alle personen die bij de school betrokken zijn en uiteraard in samenhang met de schoolsituatie.
De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Als dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.