Raad van Toezicht

Als u contact wil met het college van bestuur kunt u dhr. Reint Bos aanspreken. Hij is de directeur-bestuurder.

Naast een college van bestuur is er ook een Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

- Dhr. Paul van Schijndel (voorzitter)

- Dhr. Henri Peters

- Mevr. Yvonne Dijkman

- Mevr. Sylvana Coumans

- Dhr. Ko Beulens

 

Doel van SKOD:

De stichting stelt zich ten doel organisatorisch en inhoudelijk, kwalitatief goed en financieel gezond katholiek onderwijs te waarborgen op de scholen die onder haar bestuur vallen. Zij rekent het tot haar specifieke taak om in elke kern van de gemeente Drimmelen katholiek primair onderwijs in stand te houden.

Identiteit.

De scholen van SKOD geven op eigentijdse wijze invulling aan modern onderwijs vanuit de christelijke identiteit van de stichting. Allereerst door een verbindende factor te zijn met de directe omgeving (de wijk of de kern), maar ook door kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. respect voor culturele diversiteit en voor de individuele kwaliteiten van ieder kind vormen hierbij de uitgangspunten.

Iedere school binnen SKOD heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en een hoge mate van autonomie. Elke directeur geniet de vrijheid om samen met zijn/haar team inhoudelijke en onderwijskundige keuzes te maken. Kenmerkend is dat iedere school inzet op het scheppen van een prettige sfeer.  Dit leidt tot een goed leerklimaat waarin kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen.