Het onderwijs

Het onderwijs op de onder ons bestuur staande scholen voldoet qua inhoud aan hetgeen de wet primair onderwijs daarin voorschrijft. De school heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en autonomie om eigen inhoudelijke onderwijskundige keuzes te maken.

De kwaliteit van het primair proces bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs op de school. De inspanning van alle medewerkers van het bestuur zal zich vooral moeten richten op dat proces aan de basis, in de groep. Drie elementen zijn daarbij van groot belang.

  1. De wijze waarop de leerkracht invulling geeft aan zijn instructie;
  2. De manier waarop de leerkracht zijn klas organiseert;
  3. De wijze waarop hij de interactie naar leerlingen, ouders en collegae gestalte geeft.

Het welbevinden van kinderen, ouders en medewerkers staat hoog in het vaandel. De school dient zelf zijn kwaliteit aan te geven, te bewaken en zo nodig te verbeteren. Het bestuur toetst op basis van legitimiteit en behaalde resultaten. Het bestuur gaat er van uit dat al haar onderwijskundige medewerkers bovenstaande uitgangspunten onderschrijven.

Inspectie van het onderwijs.
Onze school valt onder de inspectie van het onderwijs in Breda. Vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u stellen via het loket postbus 51 tel:0800-8051 (gratis), de website van de inspectie kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl, mailadres info@owinsp.nl.