Schooltijden

 Onze schooltijden:

De lessen beginnen elke dag om 8.30 uur.  vanaf 8.25 uur zijn de deuren open voor de leerlingen.

De lessen duren elke dag tot 12.00 uur.

Op maandag, dinsdag en donderdag beginnen de lessen 's middags om 13.15 uur. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan begeleid naar binnen. Leerlingen van groep 1-2 mogen vanaf 13.10 u naar binnen. Groep 3 mag tot de herfstvakantie vanaf 13.10 u naar binnen, daarna gaan ook zij begeleid naar binnen om 13.15 uur. Met name voor de jongste leerlingen willen we aan de ouders vragen om niet voor de toegestane tijd het schoolgebouw in te gaan!!!

De middaglessen zijn om 15.30 uur afgelopen.

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn er geen lessen.