Aanmelden leerling

Om uw kind op een school geplaatst te krijgen dient u hem/haar op tijd schriftelijk aan te melden op een basisschool.  Er worden nogal wat gegevens van u en uw kind gevraagd, vandaar dat we voor dit doel een formulier hebben ontwikkeld.

Om de gang van zaken te kunnen volgen hebben we onder het kopje "procedure" (zie de kolom links van deze tekst) een korte tekst met een link geplaatst. Zo kunt u de procedure downloaden.

Wanneer u wil overgaan tot aanmelden dan kunt u onder het volgend kopje "aanmeldformulier" de link vinden om een formulier te downloaden. Vult u het in en levert u het af bij / stuurt u het toe aan:

Administratie bs "de lage weide"

Julianastraat 1

4921 KM Made